Ajankohtaista

Tietosuojaseloste: Oulaisten Liikenne- yhtiöiden asiakasrekisteri

 

Rekisterinpitäjä

Oulaisten Liikenne- yhtiöt

Asemakatu 2, 86300 Oulainen

Puh. 08 470263

info@oulaistenliikenne.fi

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Marja Pirttijärvi

Asemakatu 2

Puh. 040-7129858

marja.pirttijarvi@oulaistenliikenne.fi

 

Rekisterin nimi

Oulaisten Liikenne- asiakasrekisteri

- yhdistetty rekisteriseloste ja tietosuojaseloste

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Rekisterin tietosisältö

 

Henkilöasiakkaiden osalta:

 

Etu- ja sukunimi

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

 

Muiden kuin henkilöasiakkaiden osalta lisäksi:

 

Organisaation nimi

Yhteyshenkilön tai -henkilöiden yhteystiedot

Y-tunnus

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteeseen liittyvä laskuttaminen ja asiakasyhteydenpito.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan luovuttamat tiedot.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta, ellei kyseessä ole viranomaisen määräys, rikostutkinta tai muu lainsäädännöllinen syy.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Matkakohteesta riippuen matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.

 

Tietojen suojauksen periaatteet

Asiakastiedot talletetaan salasanoin ja palomuurilla suojattuun atk-järjestelmään, jossa tiedot säilytetään ohjelmistotoimittajan asiakaskohtaisessa relaatiotietokannassa, joka sijaitsee suojatussa sisäverkossa. Tietokantaan ei ole pääsyä julkisesta verkosta. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Raportteihin ja tietovarantoihin pääsy on rajattua (esimiehet alueittain, henkilö ainoastaan omaan tietoonsa). Henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat varausjärjestelmässä olevat tiedot ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä tässä selosteessa ilmoitettuun osoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin.

 

Käyttäjäseuranta ja evästeistä informoiminen

Sivustomme ei käytä evästeitä.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Rekisteritietojen käsittelijänä ovat Oulaisten Liikenne- yhtiöiden käyttämä taloushallinto-ohjelma.                                                     

Tiedot poistetaan ja rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kaikkien asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua. Rekisteri tarkastetaan säännöllisesti vanhentuneiden tietojen varalta.