Slide

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan selvittäminen

23 syyskuun, 2020

 

Matkustajiemme turvallisuus ja luottamus on yksi toimintamme kulmakivistä.

Laki velvoittaa työantajan selvittämään lasten ja nuorten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan. Linja-auton kuljettajan työ koulukuljetuksissa voidaan lähtökohtaisesti luokitella näihin tehtäviin kuuluvaksi. Myös useimmat ostoliikennesopimukset velvoittavat meitä tarkistamaan työntekijöidemme rikostaustan.

Rikostaustaotteeseen merkitään:

  1. lapseen kohdistuvat rikokset (esim. lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö),
  2. seksuaalirikokset (esim. raiskaus),
  3. väkivaltarikokset (esim. törkeä pahoinpitely) ja
  4. huumausainerikokset

Oulaisten Liikenne Oy ja J.E.Klemetti Oy ovat tarkistaneet lain vaatimusten mukaisesti kaikkien lasten ja nuorten kanssa työskentelevien työntekijöidemme rikostaustan, ja kenelläkään ei ole ollut yllä mainittuja merkintöjä.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020504

 

Tervetuloa kyytiin!

 

Oulaisissa 23.9.2020

Henri Hihnala

Toimitusjohtaja